AgriBus-Web

Za pomocą przeglądarki internetowej do zarządzania polami i zadaniami

Aplikacja AgriBus-NAVI automatycznie rejestruje historię pracy i zarządza tworzeniem obszarów pól za pomocą zdjęć satelitów i wyświetlaczy 3D, rekordów upraw i tak dalej.

Z przeglądarkami Web do zarządzania polami i zadaniami AgriBus-Web

  • Łączenie z AgriBus-G + i GMini

    Łączenie z AgriBus-G2 i GMini

    Możesz pobrać najnowsze oprogramowanie układowe dla opcjonalnych produktów GPS/GNSS (AgriBus-G2 i AgriBus-GMini).
  • Interfarmer Łączenie danych i zewnętrzne połączenie serwisowe

    Interfarmer Łączenie danych i zewnętrzne połączenie serwisowe

    Możesz udostępniać dane pola i historii pracy innym kontom.W przyszłości planujemy pracować z zewnętrznymi usługami zarządzania historią pracy.

Łącząc opcjonalne urządzenia
Zmniejsz wygodę, pracę i koszty.

With a combination of optional equipment,More convenient & significantly reduces work and costs